小巴椅背廣告優惠

小巴椅背廣告優惠

web_lukes-seatback-1200x1200-181214a
mobi_lukes-seatback-1200x1800-181214a

3架車椅背優惠
$1650小巴椅背廣告(3架優惠)

3架小巴椅背廣告,每月只需$1650 (3架車,6個月合約)。任選3條路線*,紅頂綠頂及地區不限。優惠期有限,歡迎查詢。價格包括:小巴椅背廣告設計,車租,安裝及保養。

每架車均有3張單座椅,5張雙座椅廣告圖,並附有透明椅背套作保護。

*路線如下:

港島區綠色小巴
灣仔區:
14m, 21m, 36s, 36x
中西區:
22, 23
南區:
36s, 36x, 37a, 38
九龍區綠色小巴
九龍城區:
69, 85, 72, 73, 105, 105s, 110
油尖旺區:
61s, 69a, 66s, 79k, 70, 70a, 606s, 616s
深水埗區:
44a, 44m, 44s, 90a, 90m, 90p, 92m
黃大仙區:
18, 19, 19a, 19m, 33a, 33m, 65, 70, 70a, 79m, 72, 73, 66s
觀塘區:
10m, 13, 22a, 22m, 34m, 34s, 35, 36a, 59, 60, 69, 69a, 87, 89a, 89b
新界東綠色小巴
北區:
502, 606s
沙田區:
60k, 60p, 61m, 61s, 62k
大埔區:
26, 502, 605
西貢區:
3, 3a, 4, 4a, 10m, 13, 105, 105s, 110
新界西綠色小巴
元朗區:
31, 31a, 32, 71, 72, 75, 76, 77, 77a, 77b, 79s, 601, 602, 603, 604, 605, 606s, 619
屯門區:
40, 41, 46, 46a, 140m
荃灣區:
81, 81m, 82, 82m, 83a, 84, 85, 86, 86a, 86m, 87, 87k, 91, 91a, 93, 93a 94s, 95, 95m, 96, 96m, 99, 308a, 308m, 310, 402s, 404m, 409, 409k
葵青區:
46m, 47m, 83a, 86, 86a, 86m, 87, 87a, 87k, 87m, 90a, 90m, 90p, 91, 91a, 92m, 93, 93a, 94, 94a, 140m, 308a, 308m, 310, 401, 402s, 404m, 405, 409, 409k, 410, 412
紅色小巴
旺角區,觀塘區,荃灣區,佐敦區
港島區綠色小巴
灣仔區:
14m, 21m, 36s, 36x
中西區:
22, 23
南區:
36s, 36x, 37a, 38
九龍區綠色小巴
九龍城區:
69, 85, 72, 73, 105, 105s, 110
油尖旺區:
61s, 69a, 66s, 79k, 70, 70a, 606s, 616s
深水埗區:
44a, 44m, 44s, 90a, 90m, 90p, 92m
黃大仙區:
18, 19, 19a, 19m, 33a, 33m, 65, 70, 70a, 79m, 72, 73, 66s
觀塘區:
10m, 13, 22a, 22m, 34m, 34s, 35, 36a, 59, 60, 69, 69a, 87, 89a, 89b
新界東綠色小巴
北區:
502, 606s
沙田區:
60k, 60p, 61m, 61s, 62k
大埔區:
26, 502, 605
西貢區:
3, 3a, 4, 4a, 10m, 13, 105, 105s, 110
新界西綠色小巴
元朗區:
31, 31a, 32, 71, 72, 75, 76, 77, 77a, 77b, 79s, 601, 602, 603, 604, 605, 606s, 619
屯門區:
40, 41, 46, 46a, 140m
荃灣區:
81, 81m, 82, 82m, 83a, 84, 85, 86, 86a, 86m, 87, 87k, 91, 91a, 93, 93a 94s, 95, 95m, 96, 96m, 99, 308a, 308m, 310, 402s, 404m, 409, 409k
葵青區:
46m, 47m, 83a, 86, 86a, 86m, 87, 87a, 87k, 87m, 90a, 90m, 90p, 91, 91a, 92m, 93, 93a, 94, 94a, 140m, 308a, 308m, 310, 401, 402s, 404m, 405, 409, 409k, 410, 412
紅色小巴
旺角區,觀塘區,荃灣區,佐敦區

更多路線請致電查詢。

標有*的為必填字段